En kærlig håndsrækning til din fremtid

Pilagergaard

Om Pilagergaard

PILAGERGAARD ER ET SOCIALPÆDAGOGISK OPHOLDSSTED
BELIGGENDE LIDT UDENFOR HOLBÆK.

Hos os får de unge en strukturet hverdag med rum og plads til at udvikle sociale kompetencer og indgå i sociale og familiemæssige relationer. De unge støttes i at indgå i fællesskaber og venskaber, hvor de føler sig set, hørt, værdsat og anerkendt. De får strategier til at kunne håndtere forskellige former for kommunikation, hvad enten det drejer sig om at ytre sig i sociale sammenhænge eller lytte og udvise empati.

På Pilagergaard arbejder vi ud fra KAT-kassens metoder. Vi har fokus på kommunikations- og relationsarbejdet, for at den unge kan lære at udtrykke og formidle egne følelser, tanker og behov. Vi arbejder med jeg-støttende samtaler, hvor personalet støtter den unge i at sætte ord på følelser, kropssprog og stemning.

Mange af vores unge har ikke lært at sætte ord på følelser og give udtryk for egne behov på en hensigtsmæssig måde. Ofte har de en eksistentiel følelse af tab og svigt, der sætter sig som en indre smerte. De har ofte ikke tillid til andre og troen på, at andre kan forstå deres følelser. Hvis de unge reagerer voldsomt i følelsesmæssige situationer, arbejder personalet med low-arousal tilgange.

En del af vores personale er uddannet i Cool Kids programmet, som er et angsthåndteringsprogram målrettet børn og unge. Det bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper, hvor de unge lærer, hvordan angst opstår og om sammenhængen mellem tænkning, følelser, krop og handling. De lærer, at tanker kan styres, og at der findes alternative tanker, som kan udfordre og reducere følelsesmæssigt ubehag, kropslige gener og uhensigtsmæssig adfærd.

Vi har på Pilagergaard tilknyttet en ekstern massør, der er uddannet i pædagogisk massage. I specialpædagogiske sammenhænge er massage og berøring et effektivt redskab i arbejdet med at skærpe eller dæmpe sanserne hos de unge.

Scroll to Top